facebooklinkedin

Tarieven

English version below.
Eén op één sessies
Ik vraag aan jou een bijdrage € 95,-. Dit is inclusief BTW, een half uur voorbereidingstijd (o.a. afstemming op jou en onze gidsen) en nazorg. Een sessie duurt tussen een uur en anderhalf uur.
 
Aangezien energie geen grenzen kent, kan je ook online een sessie doen. Dat kan bijvoorbeeld fijn zijn als afstand of tijd een belemmering voor je is. De bijdragen die ik aan je vraag zijn hetzelfde als bij live sessies.
 
Je mag me altijd (video) bellen als je behoefte hebt aan een gratis kennismaking of je kan een Koffie met Krista (à € 30,-) met mij inplannen.
 
Groepen

Regelmatig organiseer ik cacaoceremonies, meditatie-avonden, trajecten, healing bijeenkomsten. Je kan mij hier ook voor inhuren als je zelf een groep hebt samengesteld.

 

Zakelijke opdrachtgevers

Offerte op aanvraag.

 

English

Rates

One-on-one sessions
I ask you for a contribution of € 95. This includes VAT, half an hour of preparation time including tuning in to you and our guides and aftercare. A session lasts between an hour and an hour and a half.
 
Since energy knows no boundaries, you may also do a session online. This may be nice if distance or time is an obstacle for you. The contributions I ask of you are the same as for live sessions.
 
You may always call me or video call me if you need a free short introduction or you may schedule a Coffee with Krista (at € 30,-) with me.

 

Groups
I regularly organize cocao ceremonies, meditation evenings, group healing gatherings. You may also hire me for this if you have put together your own group.
 
Corporate clients
Quote on request.

leef vanuit je hart

info@kristafilius.nl