facebooklinkedin

Ik werk live en online, aangezien energie geen grenzen kent en ik het gewend ben om op afstand te coachen, healen, channelen en energie over te dragen.

 

English version below.
 
Zit je vast of in een burn-out? Voel je niets of juist heel veel? Ervaar je klachten na (oud) trauma? Voel je je verward of angstig? Ben je hooggevoelig en weet je niet hoe verder?
 
Dat zijn allemaal signalen om je (weer) met jezelf te verbinden, om jezelf te voelen, je eenheid, je heelheid. Ik help je daarbij. Om je ballast op te ruimen, je bewust te worden van wat je niet meer dient. Ik ondersteun je om verder te groeien, om je eigen ruimte in te nemen. Zodat je je krachtiger voelt en met meer vertrouwen en vanuit je hart kan leven.
 
Ik coach, geef (trauma) healings, ik channel informatie en begeleid ook met praktische oefeningen, EFT en (familie-) opstellingen. Ik leid groepen in trajecten, cacaoceremonies en meditatie-avonden. En ik geef graag mijn kennis door.
 
Ik werk vanuit mijn intuïtie, mijn helderweten en heldervoelen en reik je in het moment aan wat jou het beste ondersteunt. Door mijn afstemming op jouw en mijn gidsen kan ik je nog doeltreffender ondersteunen.
Ik begeleid mensen in het binnen- en buitenland (Engelstalig),live en online. Kijk onder werkwijze voor de verschillende mogelijkheden.

 

Het doel is om met plezier en vanuit je hart te kunnen leven.

Ik werk vanuit Heemstede en Haarlem. Afspraken via videobellen behoren ook tot de mogelijkheden.
 

 
English
 

Are you stuck or in a burnout? Do you feel nothing or just a lot? Are you experiencing complaints after trauma? Do you feel confused or anxious? Are you highly sensitive and do not know how to proceed?
 
These are all signals to (re)connect with yourself, to feel yourself, your oneness, your wholeness. I help you with that. To clear your blockage, to become aware of what no longer serves you. I support you to grow further, to occupy your own space. So that you feel more powerful and can live with more confidence and from your heart.
 
I coach, give healings, I channel information and also guide with practical exercises, EFT and family dynamics. I lead groups in journeys, cocoa ceremonies and meditation evenings. And I like to pass on my knowledge.
 
I work from my intuition, my healer knowing and clairsentience and reach out to you in the moment what supports you best. Through my attunement to your and my guides I can support you even more effectively.
 
I guide people domestically and internationally, live and online. Look under working method for the different possibilities.
 

The goal is to live with joy and from your heart.

 
I work live and online, as energy knows no boundaries and I am used to coaching, healing, channeling and transferring energy remotely. I work from Heemstede and Haarlem. Appointments via video call are also possible.

 

leef vanuit je hart

info@kristafilius.nl